Monday, April 16, 2018


ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ Set-6

1. 'ਡੂਗਰ'................ ਉਪ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ -

a) ਲਹਿੰਦੀ                                         b) ਮਾਝੀ

c) ਮਲਵਈ                                        d) ਪੁਆਧੀ

2. 'ਥੋਆਡਾ' ਸ਼ਬਦ................ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ -

a) ਪਹਾੜ                                         b) ਪੋਠੋਹਾਰ

c) ਮਾਲਵਾ                                        d) ਮਾਝਾ

3. ................ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ 'ਵ' ਦੀ ਥਾਂ ਧੁਨੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ -

a) ਮਾਲਵਾ                                       b) ਮਾਝਾ

c) ਪੁਆਧ                                        d) ਪੋਠੋਹਾਰ

4. 'ਹੋਇਆ ਵਾ' ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ.............. ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ -

a) ਲਹਿੰਦਾ                                        b) ਪੁਆਧ

c) ਦੁਆਬ                                         d) ਮਾਲਵਾ

5. 'ਸੈਲ' (ਪਿੱਛੇ) ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਣਾ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ............. ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ -

a) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ                                        b) ਜਲੰਧਰ

c) ਸੰਗਰੂਰ                                            d) ਰੋਪੜ

6. 'ਗਭਰੂ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ.............. ਹੈ -

a) ਕੁੜੀ                                                 b) ਮੁਟਿਆਰ

c) ਇਸਤਰੀ                                           d) ਔਰਤ

7. ਬਤੌਰੀ...............ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ -

a) ਕਾਂ                                                b) ਗਿੱਦ

c) ਬਾਜ                                             d) ਉੱਲੂ

8. ਤੈਥੋਂ.............. ਕਾਰਕ ਹੈ -

a) ਕਰਤਾ                                          b) ਕਰਮ

c) ਅਪਾਦਾਨ                                      d) ਕਰਨ

9.) 'ਇਹਦੇ ਕੋਲ',............ ਕਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ -

a) ਅਧਿਕਰਨ                                    b) ਕਰਨ

c) ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ                                     d) ਅਪਾਦਾਨ

10. 'ਸਾਥੋਂ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ,.............. ਕਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ -

a) ਕਰਤਾ                                         b) ਕਰਨ

c) ਅਪਾਦਾਨ                                     d) ਸੰਬੋਧਨAnswers:- 1. a)  2. c)  3. a)  4. b)  5. d)  6. b)  7. d) 8. c)  9. a)  10. b)
0 comments:

Post a Comment

Follow Me Here

Contact Form

Name

Email *

Message *

Popular Posts